[TUT] RIP APPS tên Giả

[TUT] RIP APPS tên Giả

[TUT] RIP APPS tên Giả

Phần này Giống FAQ MD  Bước 1 Đầu Tiên Tạo 2 - 4 Clone Giống Nạn Nhân Vào Đổi avata, Tên, Bìa Tên Phụ giông nạn nhân  Bước 2 Sao Đó Đăn...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 4/29/2017
Phần này Giống FAQ MD 
Bước 1 Đầu Tiên Tạo 2 - 4 Clone Giống Nạn Nhân Vào Đổi avata, Tên, Bìa Tên Phụ giông nạn nhân 
Bước 2 Sao Đó Đăng 5 tấm ảnh Lên acc Vừa fake,, chỉnh sửa ngày tháng năm sinh cho tấm ảnh là 2014 2015 2012 2011. Ok.. Xong ẩn wall hết.
Bước 3: Đổi Ngôn ngữ Trung quốc 
Bước 4: Vào Tải Hola trên goole Về. Fake IP. 1 acc IP trung quốc 1 acc Ip newdilan Xong Vô wall Nó Báo Cáo Mạo danh tôi,, Típ bấm chặn để cho nó khỏi ngi ngờ,, Và Hóng die :) Acc die từ 2h đến 24h phụ Thuộc vào acoount Cần RIP TÍP Dame Thêm Vào Link 1 https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Cài Đặt Ngôn Ngữ US Và IP NewdiLan : Lúc này sẽ fb hiện ra xuất hiện 4 ô trống. – Ô thứ nhất: Copy vs Dán địa chỉ người cần Report 
– Ô thứ hai: Viết tên người cần Report 
– Ô thứ ba: Click chọn 9 năm
 – Ô thứ tư: Bạn dán dòng chữ này vào : ( Copy Thần Chú ở dưới ) 
+ I think this child used wrong information about his account. He is 9 year old. Please remove his account. Thanks Facebook Teams Nhấn Gửi
 ------------------------------------------ 
Dame Phụ FAQ Vào Link Chọn Ngôn ngữ UK
 https://vi-vn.facebook.com/help/contact/169486816475808 
Someone has created an account pretending to be me or a friend
 Chọn No Chọn YES
 Hiện ra cái bảng này Điền Theo Và ÚP CMND vào
[TUT] RIP APPS tên Giả [TUT] RIP APPS tên GiảLê Bá Long IT8.8stars based on9reviews Phần này Giống FAQ MD  Bước 1 Đầu Tiên Tạo 2 - 4 Clone Giống Nạn Nhân Vào Đổi avata, Tên, Bìa Tên Phụ giông nạn nhân  Bước 2 Sao Đó Đăn...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.