[TUT] DAME ACC VERIFY NGON RA APPS

[TUT] DAME ACC VERIFY NGON RA APPS

[TUT] DAME ACC VERIFY NGON RA APPS

TUT này cần nhiều clone TUT NÀY CŨNG ĐƠN GIẢN THÔI NHA CÁC BẠN CLONE 1 : FAKE IP VƯƠNG QUỐC ANH +NGÔN NGỮ UK FAKE DÓNG VICTIM( CẢ TÊ...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/07/2017
TUT này cần nhiều clone
TUT NÀY CŨNG ĐƠN GIẢN THÔI NHA

CÁC BẠN

CLONE 1 : FAKE IP VƯƠNG QUỐC ANH +NGÔN NGỮ UK

FAKE DÓNG VICTIM( CẢ TÊN PHỤ + AVATAR + BÌA + NGÀY THÁNG NĂM SINH VÀ CÓ

NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ DIE 100% CÒN KHÔNG CÓ THÌ ĐỂ NĂM SINH LÀ 1990 )

(PHẢN DAME THÌ UNBOCK VỀ MÀ DAME LẠI )VÀO BÁO CÁO MẠO DANH TÔI + GIẢ

MẠO + ĐÓNG TÀI KHOẢN(SPAM ĐÓNG TÀI KHOẢN 5 LẦN NẾU NÓ CHO RA 5 CÁI MẶT

THÌ ĐỂ MẶT BUỒN GHI VÀO ‘’ This account is impersonating me. ‘’

-CLONE 2,3,4 : FAKE IP VƯƠNG QUỐC ANH VÀO REPORT DANH NGHIỆP TỔ CHỨC +

ĐÓNG TÀI KHOẢN ( MỖI ACC SPAM 3 LẦN NẾU CHO RA 5 KHUÔN MẶT THÌ CHỌN MẶT

BUỒN VÀ BẤM GỬI ) DÙNG 3 CLONE NÀY VÀO ẢNH NÓ REPORT ẢNH NÀY LÀM TÔI

HOẶC NGƯỜI TÔI BIẾT BỊ BẼ MẶT

- CLONE 5,6,7(KHÔNG CHỈ 3 CLONE CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT) : BÁO CÁO ẢNH KHOẢ

THÂN KHIÊU DÂM + ĐÓNG TÀI KHOẢN ( SPAM 3 LẦN LUÔN ) + BÁO CÁO ẢNH ẢNH

 NÀY KHOẢ THÂN HOẶC KHIÊU DÂM

- CLONE 8 : BÁO CÁO MẠO DANH MỘT NGƯỜI NỔI TIẾNG + GIẢ MẠO + KHIÊU DÂM

 + ĐÓNG TÀI KHOẢN + KHÔI PHỤC TÀI KHOẢN VÀ LÊN GOOGLE LẤY 1 CÁI CMND

VÀ KÍM 1 CÁI GAMIL TRẮNG ĐỂ CHECKPASS VICTIM( TẠCH NHÉ ) NHƯNG VICTIM

 SẼ DÍNH CHECKPOINT XÂM PHẠM )

- BẠN NÀO TRÌNH CAO THÌ CHECK MAIL VICTIM VÀO LINK 767 UP CMND ĐỂ NĂM

 SINH 2005 VÀ ẢNH SEX THẬT NHIỀU VÀ HÓNG NÓ DIE THÔI  ?

[TUT] DAME ACC VERIFY NGON RA  APPS [TUT] DAME ACC VERIFY NGON RA APPS Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviews TUT này cần nhiều clone TUT NÀY CŨNG ĐƠN GIẢN THÔI NHA CÁC BẠN CLONE 1 : FAKE IP VƯƠNG QUỐC ANH +NGÔN NGỮ UK FAKE DÓNG VICTIM( CẢ TÊ...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.