[TUT] Dame Xiên Verify 808 Dành Cho Các Thím Thích Dame Solo

[TUT] Dame Xiên Verify 808 Dành Cho Các Thím Thích Dame Solo

[TUT] Dame Xiên Verify 808 Dành Cho Các Thím Thích Dame Solo

-           Bước đầu Fake victim -           Fake ngày sinh( không có thì đặt đại và để năm sinh là 1990 )( có ngày sinh thì die 100% ) ...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/04/2017
-          Bước đầu Fake victim
-          Fake ngày sinh( không có thì đặt đại và để năm sinh là 1990 )( có ngày sinh thì die 100% )
-          Fake ảnh Victim và để thành 2014( cả bìa )
-          Fake luôn phần giới thiệu nhé
-          Victim có đăng stt nào thì cop vào clone Fake để dmae vicitm mà đăng nha ^^
-          Bước 1:
-           Cài đặt hola
-           Bước 2: Fake ip taiwan ( đài loan ) xong vào
-          link help contact: https://en-gb.facebook.com/help/contact/169486816475808
-           Bước 3: Chọn Dòng 1: Someone created an account pretending to be me or a friend
-           Dòng 2: No
-          Dòng 3: Yes, I am the person being impersonated
-           Dòng 4: Tên victim
-           Dòng 5: Mail trắng vừa tạo
-           Dòng 6: Tên victim
-          Dòng 7: Điền mail vicitm ( không có thì điền IDvictim@facebook.com )
-           Dòng 8: Link vicitm Choose file: Chọn cmnd vừa fake Additional info: -Hello team Facebook ,
-          I found this account is impersonating me to cheat ,
-           I 'm worried about this incident , expect Facebook to delete this account .
-           -I think the Facebook should delete this account because the account is impersonating me with bad intentions .
-           -Represents a singer or an illegal business account holder .- Not old enough to join Facebook .
-          - Create and maintain multiple accounts for the purpose spam .- Sign inappropriate harassing other people .
-          - Expect Facebook consider and resolve this case .
-          Nếu nó ra case thì đợi rep về và rep thần chú trên + UP CMND lên 1 lần nửa
-          Hóng 24h victim ăn FAQ MD
-          Bạn nào dam mê thì dame thẳngg tut này 5 lần vicitm sẽ die hẵn ra Apps nhé J

-          End TUT
Tải TUT

[TUT] Dame Xiên Verify 808 Dành Cho Các Thím Thích Dame Solo [TUT] Dame Xiên Verify 808 Dành Cho Các Thím Thích Dame Solo Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviews -           Bước đầu Fake victim -           Fake ngày sinh( không có thì đặt đại và để năm sinh là 1990 )( có ngày sinh thì die 100% ) ...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.