[TUT] RIP-Die-Veify Liên Hoàn Mạo Danh như 808

[TUT] RIP-Die-Veify Liên Hoàn Mạo Danh như 808

[TUT] RIP-Die-Veify Liên Hoàn Mạo Danh như 808

TUT RIP-Die-Veify Liên Hoàn Mạo Danh như 08 IP Úc + NN Hàn Quốc ( mình khuyên các bạn đừng dùng hola để Fake IP mà dùng phần mềm  nào đó để ...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/07/2017
TUT RIP-Die-Veify Liên Hoàn Mạo Danh như 08 IP Úc + NN Hàn Quốc ( mình khuyên các bạn đừng dùng hola để Fake IP mà dùng phần mềm  nào đó để fake chuẩn hơn )
Cần 5 Clone
Clone 1 : Fake victim avatar + bìa + tên báo cáo victim md tôi => phản dame rồi unblock lại (nhớ giữ case unblock)
2 Clone còn lại là phụ
B1 : Khi bị phản dame xong thì bạn Unblock lại và bạn báo cáo victim mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản
b2 : Dùng 2 Clone còn lại báo cáo chéo victim mạo danh clone mà bạn fake victim + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản
b3 : ra Spam nát cái mk  + mã gửi về Diện thoại or mail victim
b4 : Hóng Victim ăn FAQ Mạo Danh
Mẹo : Khi victim Unblock lại thì mình sẽ bị phản dame và die ngược lại khi đó chúng ta dùng case mà chúng ta unblock lần đầu chúng ta up cmnd lên là acc fake chúng ta lại về
và tiếp tục dame victim md tôi + tài khoản giả mạo + đóng tk hóng chừng 5p-30p victim die tiếp <3
TUT này mình đã test liên hoàn 1 acc 14 lần <3[TUT] RIP-Die-Veify Liên Hoàn Mạo Danh như 808 [TUT] RIP-Die-Veify Liên Hoàn Mạo Danh như 808Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviewsTUT RIP-Die-Veify Liên Hoàn Mạo Danh như 08 IP Úc + NN Hàn Quốc ( mình khuyên các bạn đừng dùng hola để Fake IP mà dùng phần mềm  nào đó để ...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.