[TUT] Share TUT Unlock Tài Khoản Facebook Bị Vô Hiệu Hóa ( FAQ ) Trong 5s

B1: Đăng nhập vào nick bị khóa. Sau đó dùng Hola fake sang IP US ( Mỹ )

B2: Vào 2 link dưới đây:
LINK 1
LINK 2

B3: Điền thông tin vào từng dòng

- Dòng 1: Điền email hoặc SĐT đăng nhập. Nếu là SĐT của Việt Nam thì thêm ''+84'' ở trước.

- Dòng 2: Điền tên trên Facebook

- Dòng 3: Điền thần chú này :

- Hello Facebook! Help me unlock my account using the information below:
- Full name: ( Tên trên Facebook )
- Date of Birth: ( Ngày sinh trên Facebook)
- Thank you Facebok!

B4: Ấn '' Send''

B5: Hóng acc về. Mình nói là 5s nhưng thật ra cũng phải trên 15 phút acc mới về.

By: Long Đzai :DViết bình luận (2)
Xếp theo