[TUT] VERI ĐƠN GIẢN CHO BẠN NÀO CẦN

[TUT] VERI ĐƠN GIẢN CHO BẠN NÀO CẦN

[TUT] VERI ĐƠN GIẢN CHO BẠN NÀO CẦN

  - Share tut veri đơn giản tránh " Checkpass , Tên giả , Mạo danh "   ~ Các bạn vào dòng thời gian của mình , thay đổi tất cả ...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/13/2017

 - Share tut veri đơn giản tránh " Checkpass , Tên giả , Mạo danh " 
~ Các bạn vào dòng thời gian của mình , thay đổi tất cả thông tin
trong đó và ẩn chúng đi , bao gồm ( Email , sdt , ngày/tháq/năm , nơi ở )
~ Bạn nào đã có cái username thì thay đổi chúng = số ( Vd :
www.facebook.com/tenusername , thay tenusername => 100012xx
~ Vào phần bảo mật trong Cài Đặt Chung
. Ta chuyển đổi tất cả troq đó sao cho phù hợp tránh checkpass
~ Hoặc ta cài Veri ( cài cmnd ) tỉ lệ chống Rip 100%
+ Ta fake cmnd :
. Tên :
. Ngày/tháq/năm :
. Nơi sống :
~ Hoặc fake cmnd trên website :
+ vforum.vn/photoshop/ ( Photoshop online )
~ Fake xoq ta vào linh sau :
+ https://vivn.facebook.com/help/contact/237843336274237
~ Vào xong ta điền đầy đủ thông tin . Xong up cmnd lên rùi đợi nó
Rep mail về. 


[TUT] VERI ĐƠN GIẢN CHO BẠN NÀO CẦN [TUT] VERI ĐƠN GIẢN CHO BẠN NÀO CẦN Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviews   - Share tut veri đơn giản tránh " Checkpass , Tên giả , Mạo danh "   ~ Các bạn vào dòng thời gian của mình , thay đổi tất cả ...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.