[Thủ Thuật] Chặc Các Page Trên FACEBOOK CỰC NHANH

[Thủ Thuật] Chặc Các Page Trên FACEBOOK CỰC NHANH

[Thủ Thuật] Chặc Các Page Trên FACEBOOK CỰC NHANH

HƯỚNG DẪN Bước 1:  Vào trang  FACEBOOK  của các bạn và gõ tổ hợp phím  Ctrl + Shift + J  rồi dán code bên dưới link này vào LINK CODE...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 9/08/2017
HƯỚNG DẪN
Bước 1: Vào trang FACEBOOK của các bạn và gõ tổ hợp phím Ctrl + Shift + J rồi dán code bên dưới link này vào


Bước 2: Trong Console các bạn dán CODE lúc nãy vào đó rồi nhấn ENTER sẽ có 1 dòng chạy ra như bên dưới. 

NGUỒN: HƯNG STAR - IT
[Thủ Thuật] Chặc Các Page Trên FACEBOOK CỰC NHANH [Thủ Thuật] Chặc Các Page Trên FACEBOOK CỰC NHANH Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviews HƯỚNG DẪN Bước 1:  Vào trang  FACEBOOK  của các bạn và gõ tổ hợp phím  Ctrl + Shift + J  rồi dán code bên dưới link này vào LINK CODE...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.