[TUT] REPORT FAQ MD 100% DIE

[TUT] REPORT FAQ MD 100% DIE

[TUT] REPORT FAQ MD 100% DIE

Tải Hola , Fake IP Hoa Kỳ Chọn Ngôn Ngữ (US) Vào trang báo cáo! Vài link này : Link   Someone created an account pretending to be me or...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 9/29/2017
Tải Hola , Fake IP Hoa Kỳ Chọn Ngôn Ngữ (US)
Vào trang báo cáo!
Vài link này : Link 

 1. Someone created an account pretending to be me or a friend
 2. Chọn , No- 
 3. Yes, I am the person being impersonated- 
 4. Tên facebook trên trang cá nhân của bạn!-
 5. Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!-
 6. Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!- Email address listed on the impostor profile (if available) , Khỏi ghi!-
 7. Link (URL) to the impostor profile-
 8. Copy link trang của victim thả vào!-
 9. Tải PTS Về Fake CMND giống như trong info của victim!
 10. save dưới dạng JPEG 
 11. Úp lên
 12. Additional info: This account is impersonating me please delete thisaccount
.
[TUT] REPORT FAQ MD 100% DIE [TUT] REPORT FAQ MD 100% DIELê Bá Long IT8.8stars based on9reviewsTải Hola , Fake IP Hoa Kỳ Chọn Ngôn Ngữ (US) Vào trang báo cáo! Vài link này : Link   Someone created an account pretending to be me or...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.