[TUT] REPORT FAQ MD 100% DIE

Tải Hola , Fake IP Hoa Kỳ Chọn Ngôn Ngữ (US)
Vào trang báo cáo!
Vài link này : Link 

 1. Someone created an account pretending to be me or a friend
 2. Chọn , No- 
 3. Yes, I am the person being impersonated- 
 4. Tên facebook trên trang cá nhân của bạn!-
 5. Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!-
 6. Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!- Email address listed on the impostor profile (if available) , Khỏi ghi!-
 7. Link (URL) to the impostor profile-
 8. Copy link trang của victim thả vào!-
 9. Tải PTS Về Fake CMND giống như trong info của victim!
 10. save dưới dạng JPEG 
 11. Úp lên
 12. Additional info: This account is impersonating me please delete thisaccount
.

Viết bình luận (0)
Xếp theo