SHARE TUT CHECK PASS NICK SĐT BẰNG LINK 585 2017

SHARE TUT CHECK PASS NICK SĐT BẰNG LINK 585 2017

SHARE TUT CHECK PASS NICK SĐT BẰNG LINK 585 2017

CÁC BƯỚC LÀM NHƯ SAU: B1:  Vào wall nạn nhân Chọn ... > Khôi phục hoặc đóng tài khoản này> Khôi phục tài khoản này. B2:  Chọn tôi ...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 10/02/2017

CÁC BƯỚC LÀM NHƯ SAU:

B1: Vào wall nạn nhân Chọn ... > Khôi phục hoặc đóng tài khoản này> Khôi phục tài khoản này.
B2: Chọn tôi không thễ truy cập tài khoãn rồi nhập link contact https://www.facebook.com/recover/id_upload?cf=560088260784585
B3: Nhập email trắng vào
B4: Sẽ hiện ra bản Tôi Không Thễ Đăng Nhập và đễ mình điền vào
Đơn giãn thôi, Các bạn ghi như thế này
B5: À quên nhớ fake ip Thái + nn Thái quan trọng fake ip = geoproxy mới chất
B6:
Dòng 1: Họ tên Victim
Dong 2: Link victim
Dòng 3: Khác
Dòng 4: +84
Dòng 5: Thần Chú
ฉันหายไปหมายเลขโทรศัพท์ของฉันฉันอย่างไม่สามารถเข้าถึงบัญชี ที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อที่ Facebook ช่วยให้ฉันฟื้นบัญชีของฉันจะส่งเอกสารส่วนบุคคลได้ออกโดยรัฐบาล ID สำหรับ Facebook ได้รับการยืนยันและรับรองว่าผมเจ้าของบัญชีที่ฉันไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ ขอบคุณ
Kèm cmnd vào
Gữi. Hóng rep email
Cách 10p email sẽ rep
Rep lại:
ชื่อของพวกเขา: Lê Quang Thìn
วันเกิด: 28/03/2000
ลิงค์: link victim
ฉันหายไปหมายเลขโทรศัพท์ของฉันฉันอย่างไม่สามารถเข้าถึงบัญชี ที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อที่ Facebook ช่วยให้ฉันฟื้นบัญชีของฉันจะส่งเอกสารส่วนบุคคลได้ออกโดยรัฐบาล ID สำหรับ Facebook ได้รับการยืนยันและรับรองว่าผมเจ้าของบัญชีที่ฉันไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ ขอบคุณ
Chúc các bạn thành công! 
Nguồn Star Tỉnh ÓC CHÓ :V
SHARE TUT CHECK PASS NICK SĐT BẰNG LINK 585 2017 SHARE TUT CHECK PASS NICK SĐT BẰNG LINK 585 2017Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviews CÁC BƯỚC LÀM NHƯ SAU: B1:  Vào wall nạn nhân Chọn ... > Khôi phục hoặc đóng tài khoản này> Khôi phục tài khoản này. B2:  Chọn tôi ...

Blogger Comments

Hiện tại có 3 nhận xét: