Chia sẽ một số trang web chia sẽ ảnh cực chất lượng và đẹp cho dân design

Cập nhật: 15 thg 7, 2018
Chào mọi người hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn những trang web chứa hình ảnh cực chất lượng và đa dạng dùng để thiết kế, làm nền hoặc là quotes chẳng hạn :)


  1.  https://pixabay.com
  2. http://unsplash.com
  3. https://picjumbo.com
  4. http://littlevisuals.com
  5. http://www.lifeofpix.com
  6. https://www.pexels.com
  7. https://www.pinterest.com
  8. http://justinmaller.com/

Dưới đây là một số ảnh mình chọn làm demo :D