Viết blog là một trong những xu thế đang ngày càng phát triển trên mạng Internet, có rất nhiều blogger nổi tiếng và thành công từ việc viết blog. Họ viết blog để làm gì? Có những lí do mà có lẽ các bạn chưa bao giờ biết đến.