Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/23/2018

<!--Notify box-->
<style>
.icon-box{background-color:rgba(66,133,244,0.8);border-radius:100%;color:rgba(255,255,255,0.5);margin-right:8px}
.icon-box:hover{color:white;background-color:rgba(66,133,244,1)}
.notify-info{background-color:rgba(245,245,245,0.5);border:1px solid #eee;padding:5px 8px;margin-bottom:10px;margin-top:10px;cursor:pointer;text-align:left;font-size:15px;letter-spacing:0.3px;font-family:roboto}}
.notify-info:hover{opacity:0.8;color:#138882}
.notify-info p{font-size:11px;color:#555;margin:0;margin-top:-5px;padding-left:40px;line-height:1.5;}
#notifybox{background:#fff;color:#333;font-size:13px;top:-1500px;right:150px;padding:20px;position:absolute;width:320px;box-shadow:0 1px 5px rgba(0,0,0,.1);z-index:9998;transition:all .5s}
.closebox{background:none;border:none;position:absolute;top:0;right:0;cursor:pointer;font-size:18px;font-weight:700;color:#888;padding:4px 6px}
.minimizebox{background:none;border:none;position:absolute;top:-9px;right:20px;cursor:pointer;font-size:18px;font-weight:700;color:#888!important;padding:4px 6px}
.minimizebox:hover{color:rgba(254,109,70,0.9)!important}.closebox:hover{color:rgba(254,109,70,0.9)!important}
#myModal{position:absolute;top:-1550px;z-index:9999;transition:all .4s}
.modal.in .modal-dialog{-webkit-transform:translate(0,0);-ms-transform:translate(0,0);transform:translate(0,0)}
.modal.fade .modal-dialog{-webkit-transition:-webkit-transform .3s ease-out;-moz-transition:-moz-transform .3s ease-out;-o-transition:-o-transform .3s ease-out;transition:transform .3s ease-out;-webkit-transform:translate(0,-25%);-ms-transform:translate(0,-25%);transform:translate(0,-25%)}
.modal-content{position:relative;background:#fff;background-clip:padding-box;outline:none;box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.1);right:150px;padding:20px;position:fixed;width:320px;margin-top:-30px;margin-bottom:30px;}
.modal-header{min-height:16.42857143px;padding:15px;border-bottom:1px solid #e5e5e5;color:#138882}
.modal-header .close{margin-top:-2px}
button.close{-webkit-appearance:none;padding:0;cursor:pointer;background:transparent;border:0}
.close{float:right;font-size:21px;font-weight:700;line-height:1;color:#000;text-shadow:0 1px 0 #fff;filter:alpha(opacity=20);}
.modal-title{margin:0;font-size:120%;font-weight:400;text-align:center;letter-spacing: 0.3px;}
.modal-body{position:relative;padding:0;text-align:left;min-height:150px;}
.modal-body p{line-height:1.5;letter-spacing: 0.1px;font-family: roboto;}
.modal-footer{padding:19px 20px 20px;margin-top:15px;text-align:right;border-top:1px solid #e5e5e5}
.btn-primary{background:#138882;color:#fff;border:0;display:table;width:100%;max-width:170px;position:relative;padding:12px 15px;font-size:90%;text-transform:uppercase;margin:auto;letter-spacing:1px;border-radius:5px}
.btn-primary:hover{background:#fff;color:#138882;box-shadow:0 0 5px rgba(81,203,238,0.7);}
.circle{padding:2px 6px;background:#138882;border-radius:100%;color:#fff;margin:0 15px 0 0;font-size:14px;font-weight:600;font-family:helvetica}
#overlay{background:transparent;z-index:9999;position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;display:none}
.social-sec ul#social a.notify-box:hover{background-color:green}
li a.notify-box:after{text-align: center;position:absolute;content:&#39;4&#39;;right:-5px;top:-5px;background:#f56954;color:#fff;padding:0;width:15px;height:15px;line-height:15px;border:2px solid #fff;border-radius:100%;font-size:80%;transform:scale(1.0);transition:all .3s ease;}
.social-sec ul li a.notify-box:hover:after{transform:scale(0.9)}
.social-sec .notify-box:before{content:&quot;\f06b&quot;}
.ani{animation:mation 2s ease-in infinite}
@keyframes mation{48%,62%{transform:scale(1.0,1.0)}50%{transform:scale(1.1,0.9)}56%{transform:scale(0.9,1.1) translate(0,-5px)}59%{transform:scale(1.0,1.0) translate(0,-3px)}}
</style>
<div id='notifybox' style='position:fixed;right:76px;'>
<div class='notify-info info' id='notify1' onclick='document.getElementById(&apos;myModal&apos;).style.top=&apos;80px&apos;;document.getElementById(&apos;overlay&apos;).style.display=&apos;block&apos;;'><i class='fa fa-info icon-box' style='padding: 10px 15px;'/>Có gì mới trên Lê Bá Long IT</div>
<div class='notify-info' id='notify2' onclick='window.open(&apos;/lienket&apos;);'><i class='fa fa-slideshare icon-box' style='padding: 10px;background-color:#ffa812;'/>Đặt Liên Kết</div>
  <div class='notify-info' id='notify3' onclick='window.open(&apos;https://www.facebook.com/Quangthin.57&apos;);'><i class='fa fa-key icon-box' style='padding: 10px;background-color:#96d726;'/>Liên Hệ Quảng Cáo - Báo Lỗi</div>
<div class='notify-info' id='notify4' onclick='window.open(&apos;https://www.anhapp.com/2018/01/event-co-thuong-tri-an-nhung-doc-gia-tich-cuc-binh-luan.html&apos;);'><i class='fa fa-gift icon-box' style='padding: 10px;background-color:#fe6d46;'/>Event Tri Ân Top Bình Luận</div>
<input class='closebox' onclick='document.getElementById(&apos;notifybox&apos;).style.top=&apos;-381px&apos;;document.getElementById(&apos;notify&apos;).style.display=&apos;none&apos;;' title='Đóng thông báo' type='button' value='×'/>
<input class='minimizebox' onclick='document.getElementById(&apos;notifybox&apos;).style.top=&apos;-381px&apos;;' title='Thu nhỏ thông báo' type='button' value='_'/>
</div>
<div id='overlay'/>
<div class='modal-dialog' id='myModal'>
<div class='modal-content'>
<div class='modal-header'>
<h4 class='modal-title' id='myModalLabel1'>
Cập nhật mới trên Lê Bá Long</h4>
</div>
<div class='modal-body'>
<p><span class='circle'>1</span>Nâng cấp giao diện thân thiện, đẹp mắt.</p>
<p><span class='circle'>2</span>Thêm Slide Chuyên Mục cho trang chủ.</p>
<p><span class='circle'>3</span>Nâng cấp giao diện comment đẹp và nhỏ gọn hơn</p>
<p><span class='circle'>4</span>Tối ưu tốc độ tải trang và sửa một số lỗi nhỏ khác.</p>
</div>
<div class='modal-footer'>
<button class='btn-primary' onclick='document.getElementById(&apos;myModal&apos;).style.top=&apos;-800px&apos;;document.getElementById(&apos;overlay&apos;).style.display=&apos;none&apos;;document.getElementById(&apos;notif1&apos;).style.top=&apos;-800px&apos;;' type='button'>Đóng</button>
</div>
</div>
</div>

 <li id='notify'><a class='notify-box ani' href='#notify' onclick='document.getElementById(&apos;notifybox&apos;).style.top=&apos;50px&apos;;document.getElementById(&apos;count-box&apos;).style.display=&apos;none&apos;;'><span class='inv'/></a></li>
Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviews <!--Notify box--> <style> .icon-box{background-color:rgba(66,133,244,0.8);border-radius:100%;color:rgba(255,255,255,0.5);margi...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.