CHIA SẼ TOOLS KIỂM TRA TƯƠNG TÁC TRÊN FACEBOOK VÀ XÓA TRONG 1 NÚT NHẠC

CHIA SẼ TOOLS KIỂM TRA TƯƠNG TÁC TRÊN FACEBOOK VÀ XÓA TRONG 1 NÚT NHẠC

CHIA SẼ TOOLS KIỂM TRA TƯƠNG TÁC TRÊN FACEBOOK VÀ XÓA TRONG 1 NÚT NHẠC

Hôm nay mình xin chia sẽ cho các bạn Tools  KIỂM TRA TƯƠNG TÁC TRÊN FACEBOOK   VÀ XÓA TRONG 1 NÚT NHẠC do mình tìm được bên J2TEAM đem về ch...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/05/2018
Hôm nay mình xin chia sẽ cho các bạn Tools KIỂM TRA TƯƠNG TÁC TRÊN FACEBOOK  VÀ XÓA TRONG 1 NÚT NHẠC do mình tìm được bên J2TEAM đem về chia sẽ cho mọi người :)

Đây là giao diện của TOOLS:  Việc đầu tiên là cần access token của nick cần Lọc mình sẽ hướng dẫn luôn: 
1. Bạn vào trang cá nhân của facebook bạn :2. Các bạn nhấp tổ hợp phím CTRL + U:
3. Tiếp tục CTRL + F: Tìm EAAA nó sẽ ra đoạn như bên dưới:

Lấy hết dòng này cho đến trước đoạn có dấu ", là chúng ta đã có access token rồi!!!
4. Tool cần access token (full permissions) để scan số comments (và cả replies của comment), số reaction (like, love, sad...) của TẤT CẢ posts trong wall của bạn.

- Để đảm bảo tool sẽ scan và đưa ra kết quả tốt nhất, bạn nên dùng access_token lấy từ trang cá nhân (www.facebook.com/me), bằng cách view-source và search access_token hoặc EAA. Những token lấy từ extension sẽ đưa ra kết quả không tốt bằng. Và đảm bảo, mình không lưu lại access_token! Tất cả script đều là client-side cả.

- Người cuối cùng quyết định unfriend vẫn là bạn, chỉ cần copy ID của friend và bỏ vào khung Unfriend List và Byebye!

> Update mới nhất:
1. Token sẽ hiển thị dưới dạng password, và browser sẽ không hỏi bạn có muốn save password (token) không. Nhầm mục đích che token.
2. Thay vì copy và paste friends' ID vào Unfriend List, bây giờ chỉ cần click và tự động add.LINK TOOLS
VIDEO HƯỚNG DẪN: 
CHIA SẼ TOOLS KIỂM TRA TƯƠNG TÁC TRÊN FACEBOOK VÀ XÓA TRONG 1 NÚT NHẠC CHIA SẼ TOOLS KIỂM TRA TƯƠNG TÁC TRÊN FACEBOOK VÀ XÓA TRONG 1 NÚT NHẠC Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviewsHôm nay mình xin chia sẽ cho các bạn Tools  KIỂM TRA TƯƠNG TÁC TRÊN FACEBOOK   VÀ XÓA TRONG 1 NÚT NHẠC do mình tìm được bên J2TEAM đem về ch...

Blogger Comments


Không có nhận xét nào. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.