CODE TẠO HIỆU ỨNG LOADING CHO BLOGSPOT CỰC CHUYÊN NGHIỆP

CODE TẠO HIỆU ỨNG LOADING CHO BLOGSPOT CỰC CHUYÊN NGHIỆP

CODE TẠO HIỆU ỨNG LOADING CHO BLOGSPOT CỰC CHUYÊN NGHIỆP

Code tạo hiệu ứng loading cho blogspot  blogger rất đẹp cho các bạn sài blogspot hay các bạn sài website. Hiệu ứng loading cho  blogger ,  ...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/21/2018

Code tạo hiệu ứng loading cho blogspot blogger rất đẹp cho các bạn sài blogspot hay các bạn sài website.Hiệu ứng loading cho bloggercode tạo hiệu ứng loading blogger, cách tạo hiệu ứng loading cho blogspot.


Cách tạo hiệu ứng loading hay là tải trang cho blogspot các bạn làm như sau:

Các bạn vào edit HTML => Chèn Code Bên Dưới Vào Phần </Body>
<style type='text/css'>#loading{position: fixed!important;top: 0;right: 0;bottom: 0;left: 0;z-index: 9999;background:#000 url('https://lh3.googleusercontent.com/-W52U-cdaCyk/V3xhdgxxJ6I/AAAAAAAAfoo/elbyIOMcupUulvnxTsiJ7g45ZXe9W8TtgCLcB/s1600/Loading%2B%25283%2529.gif') no-repeat 50% 50%; display: none;font: 0/0 a;text-shadow: none;padding: 1em 1.2em;}</style><script type='text/javascript'>//<![CDATA[$(document.body).append('<div id="loading">Loading...</div>');$(window).on("beforeunload", function() {// ... Show the Animation `.fadeIn()`$('#loading').fadeIn(1000).delay(9000).fadeOut(1000);});//]]></script> 
 Chú ý : Các Bạn Thay Link Màu Đỏ Thành Link Ảnh Mà Bạn Muốn Loading. Chúc các bạn thành công.
CODE TẠO HIỆU ỨNG LOADING CHO BLOGSPOT CỰC CHUYÊN NGHIỆP CODE TẠO HIỆU ỨNG LOADING CHO BLOGSPOT CỰC CHUYÊN NGHIỆP Lê Bá Long IT8.8stars based on9reviews Code tạo hiệu ứng loading cho blogspot  blogger rất đẹp cho các bạn sài blogspot hay các bạn sài website. Hiệu ứng loading cho  blogger ,  ...

Blogger Comments

Hiện tại có 11 nhận xét: