Event tri ân đọc giả chúc mừng 100.000 lượt xem trên lê bá long it

Event tri ân đọc giả chúc mừng 100.000 lượt xem trên lê bá long it

Event tri ân đọc giả chúc mừng 100.000 lượt xem trên lê bá long it

Ưu điểm của Template:  Chuẩn Responsive Chuẩn SEO Có đánh giá 5 sao ( mặc định ) Các vị trí QC Adsense có sẵn. Hiện QC giữa bài vi...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 5/24/2018

Ưu điểm của Template: 

  • Chuẩn Responsive
  • Chuẩn SEO
  • Có đánh giá 5 sao ( mặc định )
  • Các vị trí QC Adsense có sẵn.
  • Hiện QC giữa bài viết ( khi chèn dấu ngắt nhảy <!--more-->)
  • Lazy Load
  • Random Post
  • Recent Post
  • Related Posts
  • Featured Post
Chèn QC trong bài viết các bạn vào chỉnh sủa HTML và tìm code này nhé <!-- QC trong bào viết-->


DEMO
DOWNLOAD
Event tri ân đọc giả chúc mừng 100.000 lượt xem trên lê bá long it Event tri ân đọc giả chúc mừng 100.000 lượt xem trên lê bá long itLê Bá Long IT8.8stars based on9reviews Ưu điểm của Template:  Chuẩn Responsive Chuẩn SEO Có đánh giá 5 sao ( mặc định ) Các vị trí QC Adsense có sẵn. Hiện QC giữa bài vi...

Blogger Comments

Hiện tại có 14 nhận xét: