Cách tăng tốc độ tải trang hiệu quả cho blogpsot/blogger.

Cập nhật: 14 thg 7, 2018
Hôm nay mình mới thi xong 3 môn THPT Quốc Gia nhưng cũng rán ra bài cho mọi người cùng xem đó là cách tăng tốc độ tải trang cho blogspot mà các bạn đang dùng mà mình đã thử thấy hiệu quả nên share cho các bạn cùng dùng. Hãy cùng theo dõi bài viết của mình nhé !!!
-----------

CÁCH THỰC HIỆN:

1. Tăng tốc khi dùng awesome và google font: 

Như bình thường blog các bạn hay sữ dụng đoạn code bên dưới:
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css'/><link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>

Như muốn load trang nhanh các bạn thay hai dòng trên bằng đoạn code dưới và chèn trước thẻ </head>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[//CSS Readyfunction loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }loadCSS("//fonts.googleapis.com/css?family=Oswald");loadCSS("//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css");//]]></script>
xong lưu template lại.

2. Tăng tốc độ tải trang khi thêm thuộc tính async='async'

<script async='async' src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>

3. Tăng tốc độ tải trang với DNS Prefetch:

Các bạn chỉ cần chèn toàn bộ code sau dưới thẻ lưu template lại là xong.
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//28.2bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/><link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/><link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/><link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/><link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/><link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
Còn rất nhiều cách khác để tăng tốc độ tải trang.

LỜI KẾT:

Chúc các bạn thành công. Nhớ theo dõi Lê Bá Long IT thường xuyên để cập nhật bài viết mới nhé!!