Hướng dẫn tạo hộp thống kê cực đẹp cho blogspot

Cập nhật: 14 thg 7, 2018

Hôm nay rảnh thấy cái thống kê này cũng khác đẹp nên chia sẽ cho mọi người cũng dùng.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Các bạn vào bố cục ⇒ Tạo tiện ích HTML/Javascript
2. Dán toàn bộ code bên dưới vào.
<style>
#ketnoi{margin:0 0 -5px;width: 100%;box-sizing: border-box;display: inline-block;position: relative;color: #333;line-height: normal;text-align: center; border: 1px solid #eee;font-weight: 700;font-size:14px}
#ketnoi a{color:#333}
#ketnoi-col-1{width: 33.3333%;float: left;}
#ketnoi-col-1 span,#ketnoi-col-1 p{margin:0;padding:0}
.ketnoi-icon{display: block;width: 50px;height: 50px;line-height: 50px;text-align: center;background: #333;color: #fff;margin: 0 auto 5px;border-radius: 100%;transition: .3s;font-size: 22px;}
.ketnoi-facebook,.ketnoi-post,.ketnoi-comments,.ketnoi-gioi-thieu,.ketnoi-lienhe,.ketnoi-dieu-khoan{padding: 10px 0;}
.ketnoi-facebook,.ketnoi-post,.ketnoi-comments{border-bottom: 1px solid #eee}
.ketnoi-post,.ketnoi-lienhe{border-left: 1px solid #eee;border-right: 1px solid #eee;}
.ketnoi-facebook i{background: #39599f}
.ketnoi-post i{background:#9b59b6}
.ketnoi-comments i{background:#1abc9c}
.ketnoi-gioi-thieu i{background:#fa0101}
.ketnoi-lienhe i{background:#3897f0}
.ketnoi-dieu-khoan i{background:#f9b65f}
</style>
<!-- Có thể lấy widget của trường blogger nếu thích =)) -->
<div id='ketnoi'>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-facebook'>
<a href="http://www.facebook.com/blogchiasethuthuat" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-facebook ketnoi-icon"></i><span>3228</span><p>Thích</p></a>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-post'>
<i class="fa fa-file-text ketnoi-icon"></i><span><script style="text/javascript">function showpostcount(t){document.write(parseInt(t.feed.openSearch$totalResults.$t,10))}</script><script src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script></span><p>Bài viết</p>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-comments'>
<i class="fa fa-comments ketnoi-icon"></i><span><script style="text/javascript">function numberOfComments(e){document.write(e.feed.openSearch$totalResults.$t)}</script><script src="/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script></span><p>Bình luận</p>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-gioi-thieu'>
<a href="/p/gioi-thieu.html" target="_blank"><i class="fa fa-heart ketnoi-icon"></i><p>Giới thiệu</p></a>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-lienhe'>
<a href="/p/lien-he.html" target="_blank"><i class="fa fa-envelope ketnoi-icon"></i><p>Liên hệ</p></a>
</div>
</div>
<div id='ketnoi-col-1'>
<div class='ketnoi-dieu-khoan'>
<a href="/p/dieu-khoan.html" target="_blank"><i class="fa fa-list-ol ketnoi-icon"></i><p>Điều khoản</p></a>
</div>
</div>
</div>
3. Lưu lại và hưởng thụ.

LỜI KẾT:

Qua những bước đơn giản bạn đã sỡ hữu một wedget thống kê cực ưa nhìn. Hy vọng nó hữu ích với mọi người.
Nguồn code: Trường Blogger