Share code tạo button hiệu ứng đẹp cho blogspot

Cập nhật: 14 thg 7, 2018

Hôm nay đăng bài chia sẽ cho mọi người loạt css tạo nút button hiệu ứng đẹp cho blogspot rất đẹp mắt.





CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
1. Đăng nhập vào Blogger.com

2. Nhấp vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML


3. Tìm mã ]]></b:skin>
 sau đó thêm mã javascript này trên nó.
/*----BUTTON LEBALONGIT----*/.button-box a{color: #fff!important}.button-box {margin: 10px;background: #de4676;width: 14%;padding: 7px;border-radius: 20px;font: 700 17px Roboto Condensed;outline: 0;border: none;box-shadow: 2px 2px 10px rgba(119, 119, 119, 0.5);transition: all .5s ease-in-out;}.button-box:hover {background: #e45050;transform: scale(1.05);transition: all .3s ease-in-out;}@media screen and (max-width: 414px){.button-box {width: 27%!important}}
4. Nhấp Lưu chủ đề.

Khi đăng bài bạn chỉ cần chèn đoạn html này vào bài là được.
<button class="button-box"><a class="green" href="LINK">Demo</a></button>

LỜI KẾT:

Sau vài bước đơn giản đó bạn đã có 1 button đẹp và tinh tế cho trang web của mình rồi. Hi vọng nó sẽ hữu ích với các bạn.
viewsoure: Hồng Hải Blog ❕