PSD Bìa Buồn Không Em - Đạt G 2018

PSD Bìa Buồn Không Em - Đạt G 2018

PSD Bìa Buồn Không Em - Đạt G 2018

Sau vài ngày MV Buồn Không Em ra mắt đã lên được top #10 thịnh hành và Đạt G cũng chính là idol của mình nên mình design bằng điện thoại 1 ả...
Lê Bá Long Tác giả:
Xuất bản: 7/31/2018
Sau vài ngày MV Buồn Không Em ra mắt đã lên được top #10 thịnh hành và Đạt G cũng chính là idol của mình nên mình design bằng điện thoại 1 ảnh bìa để tiện chia sẽ cho mọi người cùng sữ dụng các bạn cùng lắng nghe tại đây nhé !


TẢI PSD


PSD Bìa Buồn Không Em - Đạt G 2018 PSD Bìa Buồn Không Em - Đạt G 2018Lê Bá Long8.8stars based on9reviewsSau vài ngày MV Buồn Không Em ra mắt đã lên được top #10 thịnh hành và Đạt G cũng chính là idol của mình nên mình design bằng điện thoại 1 ả...

Blogger Comments

Hiện tại có 10 nhận xét: