Hướng Dẫn Thêm Label Trên Thumbnail Cho Blogspot

Cập nhật: 28 thg 11, 2018
Xin chào tất cả các bạn nhận được một lời đề nghị viết bài này mình xin phép viết bài HD thêm Label trên Thumbnail Cho Blogspot khá đẹp.
Cách làm: 
Bước 1: Tìm phần thumbnail rồi thêm đoạn code bên dưới vào nó 
<b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><div class='label-tag'><b:if cond='data:label.name == &quot;PSD BÌA&quot;'><a href='/search/label/PSD BÌA'> <span class='tag-name'>ẢNH BÌA</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;TEMPLATE BLOGSPOT&quot;'><a href='/search/label/TEMPLATE BLOGSPOT'><span class='tag-name'>TEMPLATE BLOGSPOT</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;THỦ THUẬT BLOGSPOT&quot;'><a href='/search/label/THỦ THUẬT BLOGSPOT'> <span class='tag-name'>THỦ THUẬT BLOGGER</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;Tiện ích&quot;'><a href='/search/label/Tiện ích'><span class='tag-name'>Tiện ích</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;Công cụ&quot;'><a href='/search/label/Công cụ'><span class='tag-name'>Công cụ</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;THỦ THUẬT FACEBOOK&quot;'><a href='/search/label/THỦ THUẬT FACEBOOK'><span class='tag-name'>THỦ THUẬT FACEBOOK</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;Gái xinh&quot;'><a href='/search/label/Gái xinh'><span class='tag-name'>Gái xinh</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;ẢNH ĐẸP&quot;'><a href='/search/label/ẢNH ĐẸP'><span class='tag-name'>ẢNH ĐẸP</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;PSD&quot;'><a href='/search/label/PSD'><span class='tag-name'>PSD</span></a></b:if><b:if cond='data:label.name == &quot;CHIA SẼ&quot;'><a href='/search/label/CHIA SẼ'><span class='tag-name'>CHIA SẼ</span></a></b:if></div></b:loop></b:if>
                ảnh minh họa

Bước 2: Tiếp đến thêm đoạn code bên dưới vào blog trước thẻ ]]></b:skin> 


.tag-name{    border-radius: 0 20px 20px 0;font: 600 15px Roboto Condensed;background: #d86565;color: #fff;display: inline-block;margin: 20px 0;position: absolute;padding: 5px 17px 5px 10px;}.label-tag{font-size:22px;width:170px;height:42px;line-height:45px;position:absolute;top:0;box-sizing:border-box;color:#fff;z-index:2;border-radius:0 0 3px 3px}.label-tag i{font-size:12px;color:#fff;border:1px solid;border-radius:50%;padding:0;height:23px;width:23px;text-align:center;line-height:22.5px}.label-tag.windows{background-color:#0077db}.label-tag.wordpress{background-color:#0087be}.label-tag.blogger{background-color:#ff8000}.label-tag.facebook{background-color:#4267b2}.label-tag.psd{background-color:#ff5722}.label-tag.tips{background-color:#D80F16}.label-tag.write{background-color:#80b810}.label-tag.gift{background-color:#673ab7}.label-tag.photoshop{background-color:#ff5722}
Chúc các bạn thành công !! 

source: Toishare 

Mod lại giống: Hồng Hải Blog